Aktuellt


Januari 2018

 
 
 
 
 
 
  

14 dec  torsdag  kl. 17-21


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 januari tisdag
kl 8.30-12.30

 
  
 


 
 
 
 


Riskutbildningar


Både del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov. Riskutbildningen kan genomföras hos utbildare som är godkända av Trafikverket.
En genomförd riskutbildning är giltig i 4 år, men efter den 1 april upphör riskutbildningen att gälla samma dag som körkortet utfärdas.
 
Den som har fått sitt körkort återkallat, och måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, är från den 1 april inte längre undantagen från kravet på genomförd riskutbildning.
 
UNDANTAG
Undantag gäller för dig som har genomfört den "gamla" riskutbildningen och även gjort ett godkänt kunskapsprov eller körprov före den 1 april 2009. Du behöver inte genomgå riskutbildning del 1 och inte heller göra om del 2. Detta gäller så länge kunskapsprovet eller körprovet är giltigt. När det godkända provets giltighetstid har gått ut gäller dock det nya kravet på tvådelad risktutbildning. Om din "gamla" riskutbildning då fortfarande är giltig, räknas den som del 2, men du måste genomgå riskutbildningens del 1.
 
Undantag från kravet på genomförd risktutbildning gäller för dig som ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxat fordon, och gör körkortsinnehavare som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav.
 
MER INFORMATION
Läs mer på www.transportstyrelsen.se eller kontakta Trafikverkets Kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-17 18 19